פרקי אבות 4 – סודות מפרקי אבות למנהלים ומנהיגים – רב גיא אביהוד MBA

פרקי אבות 4 – סודות מפרקי אבות למנהלים ומנהיגים – רב גיא אביהוד MBA

Le 23 décembre 2020

Accueil/video israel torah/פרקי אבות 4 – סודות מפרקי אבות למנהלים ומנהיגים – רב גיא אביהוד MBA
Accueil/video israel torah/פרקי אבות 4 – סודות מפרקי אבות למנהלים ומנהיגים – רב גיא אביהוד MBA
Durée : 04:09 | Nombre de vues : 29 | Likes : 1
הרב גיא אביהוד לוקח את חכמת העולם העתיק ומחבר לתיאוריות ניהול ומנהיגות מודרניות. הפרויקט בשיתוף של הרב גיא ויצחק שמואל « אייזיק » חסן

https://www.sefaria.org.il/Pirkei_Avot.1?lang=he

Retrouvez nous sur notre site www.israeltorah.com et pour le direct live sur www.israeltorah.tv

Merci de vous abonner à nos vidéos sur YouTube et de partager un Max !

IMPORTANT
Soyez un des partenaires de la diffusion de la Torah dans le monde et associez-vous à nos Mitsvot ! Vous pouvez donner votre Maasser… Et sachez que nous réussirons toujours avec l’aide énorme d’Hachem grâce à vous ! Lien pour Donner http://www.israeltorah.com/dons-et-bilan/

Catégories : video israel torah

Laisser un commentaire

Vous avez aimé ?

Partagez

Découvrez nos Rabbanim

Annonces & Dédicaces sur Israel Torah

Commander